Kenar

 

TRAFİK KURALLARI

Tüm trafik kuralları
Can güvenliği içindir.
Kurallara uyalım.
Sağlıkla yaşayalım.

Kırmızı ışıkta dur.
Yeşil ışıkta geç.
Karşıya geçeceksen
Alt-üst geçitleri seç.

Geçmeden karşı yana
Hemen bak sağa sola.
Taşıtlar gelmiyorsa
Hemen geç karşı yola.

 TRAFİK KURAL…

Reklamlar
By bugra1998
Kenar

 

T                                   RAFİK İLE İLGİLİ KARİKATÜRLER

 T      …

By bugra1998
Kenar

Dünyada bütün başarıların temellinde başarılı bir eğitim vardır. Çünkü dünyada eğitilmeye en yatkın beyin insan beynidir. Bu günkü teknolojiyi bulan geliştiren insan, aldığı eğitim bilginin doğrultusunda kullanmaktadır. İnsan dünyanın gelişmesine yaptığı çalışmalar sonucu yön vermektedir.Bu çalışmaları yapabilmeleri için belirli bir zaman içerisine o çalışmalarla ilgili bilgilendirilme eğitimi almaktadır.
Bu gün dünya karayollarında kullanılan araçların teknolojisini tasarımını insanoğlu bularak geliştirerek hayatta geçirmişlerdir. O zaman insan kendi bulduğu teknolojiyi de çok rahat tehlikesiz kullanabilir.
Göz görür,göz ışık olmaz ise görmez.Gözün görmesini ışık sağlar.Trafiğin ışığı ise kurallarıdır.Kuralsız trafik asla düşünülemez. Kuralsız yaşanan trafik,trafik değil bir trajediktir. Bu gün ülkemizde karayollarını kullanan sürücülerin yüzde doksanı trafik kuralların bilmiyor veya uygulamıyorlar.Bunun bir nedeni olmalıdır.Nedenler üzerine gidildiğinde incelemeler sonucu karayollunu kullanan sürücülerin yüzde yetmiş ve sekseninin büyük bir çoğunluğunun trafik eğitimi almadan karayolluna kullanma hakkına sahip olduğu ortaya çıkmaktadır.Bu sürücüler bir şekilde karayollarını kullanma hakkına sahip olmuşlar ama karayollarında uygulanacak kuralları bilmiyorlar veya uygulamıyorlar.Bu bir eğitim eksikliğidir.Çünkü eğitim hafıza doldurma değil,insanlara davranış biçimi kazandırmadır.Trafik kuralları bir davranış biçimi olduğundan insanlara bu özellik eğitim verilerek kazandırılmamıştır.Bu neden ile karayollarında kurallar yeterince uygulanamadığından trafik kazaları önlenememektedir.Trafik kazalarının en büyük faktörü insanlardır.İnsanları yeterince trafik konularında eğitiniz kuralları uygulamayı öğretiniz oluşabilecek çok kazaları önlemiş oluruz.Çünkü bütün başarılar eğitim ile elde edilir.İnsan davranışlarına ve yapacaklarına kendi karar verir oluşacak sonuca da kader adı verirler.Demek olur ki bu durumda insanların kaderleri kendi ellerinde beyninde ve düşüncesinde saklıdır.Karayollarında trafikte insanların yaşadığı trafik kazaları bir kader değil bilgisizli ve sorumsuzluktur. Çünkü karayollarını kullanan bütün insanların trafik kurallarına uyma ve uygulama gibi bir sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların öğretilmesi bilgilendirilmesi iyi kaliteli ciddi bir eğitim ile insanlara öğretilebilinir kazandırabilinir.Eğitilmenin öğretilmenin alternatifi eğitimsizlik olamaz.
Nereye nasıl gidileceğini bilmiyorsak yol bizi kendi bildiği yere götürür. Sonuçları bizim istediğimiz gibi olmaz. Ne kadar çok eğitilirsek o kadar çok bilgileniriz ve hayatta zorluklara karşı güçlü oluruz.Trafik kuralların oluşturduğu olgudur.İnsanları bu kuralları iyi bir eğitim ile öğrenebilir ve hayata geçirebilirler.Bu güne kadar ülkemizde okullarımızda her branşın kitabı okutularak eğitimi verildi ve veriliyor.Fakat trafik eğitimi insanların yarınları düşünülerek verilemedi ve gündeme alınmadı.Ancak son yıllarda trafik eğitimin ne kadar önemli olduğu anlaşılarak yeni yeni okullarımızda çocuklara trafik bilgisi eğitimi verilmeye başlanmıştır.Bu iyi güzel bir gelişmedir.Gelecekte trafik eğitilmiş insanlar tarafından kullanılacağından daha sağlıklı güvenilir olabilir.Türkiye’de karayollarında yaşanan trafik kazaları acı bir tecrübe deneyimde olsa trafiğin ve eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bize göstermiştir.Bu eğitim bütün insanlar için geçerlidir.
Türkiye’de bu güne kadar okullarda her konunun kitap olarak zorunlu eğitimi verildi müzik resim beden eğitimi elişi beceri dersleri zorunlu olarak okutuldu eğitimi verildi. Fakat geleceğin meslek sahibi olacak bu insanların karayollarında trafiği kullanacağı unutularak trafik eğitimi o insanlara zorunlu ders olarak okutulmadı eğitimi verilmedi, o insanlar karayollarında trafik nasıl kullanacaklarını bilmediklerinden dolayı bir çoğu hayatını trafik kazalarında karayollarında kaybettiler. Bu ülkede nice valiler doktorlar kariyer sahibi ülkeye faydalı olacak insanlar trafik kazalarında hayatlarını kaybettiler. Bu ülke için bir yetişmiş insan gücü kayıplarıdır.Bu tür üzücü örnekler Türkiye’de yaşanmıştır ve hala yaşanmaktadır.Ülkenin her konuda gelişmişliğini sağlamak için ileri geleceği şimdiden görmek gereklidir.Bu özellik trafik içinde geçerlidir.Bu güne kadar ülkenin her bireyini trafik konusunda bilinçlendirmek için okullarda trafik bilgisi dersi eğitimi yapılmadığından dolayı karayollarında ister yaya ister sürücü olarak kuralları uygulamadan kurallardan yoksun olarak trafiği kullanmaya kalkışıyoruz ve sonuç kazalara neden oluyoruz.Türkiye bu eğitimsizliğin nedeni ile bir trafik fukarası durumundadır.Bu durumun düzeltilmesi ancak okullarda zorunlu olarak verilmesi gerekli olan trafik bilgisi dersi eğitimi ile başarılabilinir.Neden olmasın okullarda her konunun branş eğitimi verilebiliniyorsa niçin trafik bilgi dersi eğitimi verilmesin.Trafik İnsanlar için atlanacak geri plana itilecek bir konu değildir.Çünkü trafiği içeriği insan faktörüdür insan varlığıdır.
Trafikte insanlar kendileri için bir karar vererek karayollarını kullanırlar, bu nedenden dolayı eğitimin amacı insanın karar verme yeteneğini ortaya çıkarması ve uygulaması davranışını geliştirmektir .Geleceği planlamak hazırlamak için her şey den önce eğitim çok önemlidir.Çünkü Nuh Peygamber gemisini yapmaya başladığı zaman daha yağmur tufan başlamamıştı.Bu neden ile karayollarında trafik kazalarının önlenmesinde trafik eğitimi çok önemlidir.Trafik konusunda bütün toplumun bilinçlenmesi gerekmektedir.Trafik bir paylaşma kültürüdür.Toplumun her bireyi ortak alan olan karayolunu bu bilinç doğrultusunda paylaşarak güveni bir şekil kullanmalıdır. Türkiye’de meydana gelen trafik kazaları sayısı bakımından dünya sıralamasında beşinci ülke, Avrupa ülkeleri sıralamasında birinci ülke durumundadır. Her şey üstüme üstüme geliyor diyorsak o zaman biz ters yönde gidiyoruz demektir veya bizde bir sorun vardır.Bu gün Türkiye karayollarında bu kadar çok trafik kazası meydana geliyor ise demek ki Türkiye de yaşanan trafik anlayışında bir çok sorun var demektir.Bu trafik sorunlarının tek çözüm noktası eğitimdir. Eğitim almak öğrenmek bilmek uygulamak insanın kendisine verdiği güzel değerli bir hediyedir.
Hayatın tadı bir tek petekte ki balda değildir. Hayat her şeyi ile tatlıdır. Bu tat insanın kendi hayatına yön vermesinde saklıdır.
Her şey için, güzel ve mutlu bir yaşam için insan olmak bir başlangıçtır.

Trafik Nedir

İnsanların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. Trafik sadece içerisinde akışın yönlendirildiği bir yollar sistemi değil, aynı zamanda toplumun bireylerinin bir başka biçimde etkileşim de bulunmasıdır.

Trafik İşaretleri

Trafik İşaretleri: Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleridir. Trafik İşaret Levhası: Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. Trafiğin karayolu üzerinde akabilmesi, alışılagelmiş yaşam faaliyetinin belli bir sistem, düzen, güvenlik içinde devam edebilmesi için ihtiyacın zorunlu kılması karşısında trafik işaretleri doğmuş, gün geçtikçe de gelişmektedir.
Trafik işaretleri, yolu kullananlara, yol ve çevresinin genel karakteristikleri hakkında yetkililerce gerekli görülen ikaz ve tavsiyelerin yazı ve semboller halinde mesajlarla aktarılmasını sağlar. Yolu kullananlar, trafik işaretlerine uyarak güzergâhlarını seçerler, yönlerini değiştirirler ve herhangi bir tehlikeye karşı önceden kendilerini hazırlarlar. Bu yönleri ile trafik işaretleri yolun bir parçası, en önemli işleme unsuru ve yolu kullananlar için hayati önemi haiz birer güvenlik elemanıdırlar.

Trafik Kurallar

Trafik kuralları, yaya ve sürücülerin yolda giderken uymaları gereken kurallardır. Günümüzde, özellikle büyük kentlerde insan ve araç sayısı çok artmıştır. Yollar kalabalıktır. Yaya ve sürücülerin bir yere gidip gelirken birbirlerine zarar vermeden yol almaları, ancak bu kurallara uymalarına bağlıdır.
Trafik kurallarına uyulmadığı zaman neler olduğunu hepimiz biliriz. Bu tür haberleri her gün gazetelerden okumakta, televizyonlarımızda izlemekteyiz. Trafik kurallarına uymamak hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmaktır. Bunu yapan kişiler kendilerinin ve başkalarının yaşama hakkına saygısızlık etmiş olurlar. Trafik kurallarına uymamak insanların ölmelerine, yaralanmalarına, sakat kalmalarına ve maddi zarara uğramalarına neden olur. Trafik kurallarına uymayarak başkalarına zarar vermek, haksızlık yapmak, kul hakkına girmek demektir. Bu nedenle toplumsal hayatın gereği olarak trafik kurallarına uymalıyız. Böylece kendimizi ve diğer insanları tehlikelerden korumuş oluruz. Kimsenin hakkını çiğnememiş oluruz.

Bunu yapabilmek için;
Yaya kaldırımlarında her zaman sağdan yürümeliyiz.
Trafik ışıklarına dikkat etmeli ve kırmızı ışıkta geçmemeliyiz.
Sürücü ve yolcu isek emniyet kemerini takmalıyız.
Ayrıca sürücülerin aşırı hız yapmamaya, uykusuz ve alkollü olarak araç kullanmamaya dikkat etmeleri gerekir.

Trafik kuralları KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU da düzenlenmiştir. Bütün trafik kdüzenlemeleri ile ilgili mevzuatı görmek için trafik mevzuatı yazısına tıklayın.

YAYALAR İÇİN TRAFİK KURALLARI

1. Cadde ve sokaklarda her zaman yaya kaldırımında yürümeliyiz. Karşı kaldırıma ancak yaya geçitlerinden geçmeliyiz.
2. Kaldırımdan inerken, karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa yine sola bakıp öyle geçmeliyiz. 3. Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümeliyiz.
4. Trafik polislerinin işaretlerine uymalıyız.
5. Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretlerine dikkat etmeliyiz.
6. Trafik lambası kırmızı yanarken kesin olarak karşıya geçmemeliyiz.

7. Karşıdan karşıya geçerken zikzaklar çizmemeliyiz.
8. Duran bir taşıtın hemen önünden ve arkasından geçmemeliyiz.
9. Taşıt araçlarından inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemeliyiz.
10. Taşıt araçlarına binerken sıramızı beklemeliyiz.
11. Taşıt aracından iner inmez hemen karşıya geçmemeliyiz.
12. Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.
13. Yolda top oynamamalıyız.
14. Yolda gruplar oluşturup geçişe engel olmamalıyız.

Tüm önlemlere rağmen yine de trafikte kural ihlalleri olmaktadır. İnsanoğlu kendince çeşitli mazeretler bularak bir anlık dikkatsizlik sonucu da olsa trafik kurallarını ihlal eder. İşte tüm önlemlere rağmen meydana gelen trafik kazalarını ve kural ihlallerini asgariye indirebilmek için etkin denetim ve günün koşullarına göre caydırıcı cezai müeyyidelerin uygulanması da gerekmektedir. Ancak o zaman güvenli bir trafikten bahsedebiliriz

Unutmayalım ki, uygar insan toplumsal kurallara uyan insandır. Uygar insan, her bakımdan kendini geliştirir. Başkalarının haklarına saygı duyar. Kimseye zarar vermez. Sabırlı olmasını bilir. Trafik kurallarına uymak da bir sabır ve uygarlık işidir.

Trafiğin ana unsurları olan altyapı, eğitim ve denetimin ayni anda uygulanması halinde trafik sorunu ve trafikte kaybettiklerimizi en aza indirebiliriz. Alt yapıyı tamamlamadan, sürücü, yaya ve yolcu olarak trafiği kullanan insanlarımıza, trafik kurallarını ve trafikte birbirlerine saygı göstermelerini öğretmeden sadece denetim ve dolayısı ile ceza yazarak trafik sorununu halledemeyiz. İnsanlarımıza trafik kurallarına uymanın ve hoşgörülü olmanın çağdaşlık gereği olduğunu öğretmeliyiz. Kısacası trafikte hata yapmamayı, başkasının yapmış olduğu hatayı ölümle cezalandırmamamız gerektiğini öğrenmeli ve öğretmeliyiz

Trafik Kazaları

Trafik kazaları sadece ülkemizin sorunu değil, tüm dünyanın sorunudur aslında. Hiçbir ülke trafik sorununun tamamen ortadan kaldırabilmiş veya halledebilmiş durumda değildir. Ancak alınan önlemlerle bu sorun en aza indirilebilmiştir. Trafik sorununun az da olsa önüne geçebilmek için üç ana unsurun bir arada ve eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Bunlar;

1. Alt yapı
2. Eğitim
3. Denetim.

Trafikte meydana gelen kazaların azaltılabilmesi için trafik yoğunluğuna ve yolu kullanan unsurlara uygun alt yapı yapılması gerekir.
Alt yapısı tam olarak yapılmış bir ülkede insanlara mevcut alt yapının nasıl kullanılacağının, trafik levha ve işaretlerinin ne anlama geldiğinin öğretilmesi, özellikle trafik işaretlerine kesinlikle uyulması, trafikte insanların birbirini sevmesi ve trafiği kullanan işaretlere diğer kişilere saygı gösterilmesi gerekmektedir ve bu ancak eğitimle mümkündür. Ailede başlaması gereken bu eğitim ilk, orta, lise ve üniversitelerde devam ettirilmelidir. Bu eğitimlerde özellikle yaşamın her alanında olduğu gibi trafikte de bir çok kuralların olduğu, bu kuralların diğer alanlarda uygulanmaması halinde sadece kargaşa yaşanacağı, ancak trafikte kuralsızlığın ölüm getireceği vurgulanmalıdır.
Trafik kazalarında aşırı hız, alkol alımı, tehlikeli araç kullanmanın yanında uykusuzluk da önemli bir nedendir.
Trafikte kısa süreli ve geçici yararlar sağlayan uygulamalar yerine, kalıcı bir çözüm için; kaza nedeni olan insanın trafik sorununun kendi kafasında çözüme kavuşturması gerekmektedir. Güvenli bir trafik ortamı; Eğitim, Denetim, İlkyardım, Acil Müdahale, Kurtarma Faaliyetleri ve Mühendislik Hizmetleri gibi fiziki tedbirlerin en üst seviyede alınmasının yanı sıra, Sivil Toplum Örgütleri ve Basın Yayın Kuruluşlarının bu konuya sağladıkları katkı ve yararlarla oluşturulabilir. Trafikte toplumsal duyarlılığın sağlanması için vatandaşlık bilincinin artırılması, sorumluluğun üstlenilmesi ve paylaşılması gerekmektedir.

Dünyada bütü…

By bugra1998

              Trafik kurallarına neden uymalıyız

Trafik: İnsanların, Hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. Trafik sadece içerisinde akışın yönlendirildiği bir yollar sistemi değil, aynı zamanda toplumunbireylerinin bir başka biçimde etkileşim de bulunmasıdır.motorun icadı ve bundan elde edilen güçten ulaşımaraçlarında faydalanma, insanoğluna ve onun yaşantısına yeni ufuklar açmış ve onun günlük hayatında köklü değişmeler meydana getirmiştir. Bu değişmeler ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuk düzenine olumlu olurken, trafik sorunlarını bütün olumsuzlukları ile kendini göstermiştir.

Trafik; yol, araç ve insan unsurlarından oluşmaktadır. Bu unsurları genişletirsek alt yapı, sürücü, yol, araç, yolcu, yaya, eğitim, denetimin olarak sıralayabiliriz. Bunların herhangi birinde oluşan olumsuzluklar ise, trafik kazalarına neden olmaktadır. Trafik kazaları, insanın en kutsal varlığı olan yaşam hakkını elinden almasını yada Sakatkalmasına neden olmaktadır.Trafik kurallarına neden uymalıyız

By bugra1998
Kenar

TRAFİK KURALLARIN HAYATIMIZDA Kİ ÖNEMİ 

Trafik kuralları, yaya ve sürücülerin yolda giderken uymaları gereken kurallardır. Günümüzde, özellikle büyük kentlerde insan ve araç sayısı çok artmıştır. Yollar kalabalıktır. Yaya ve sürücülerin bir yere gidip gelirken birbirlerine zarar vermeden yol almaları, ancak bu kurallara uymalarına bağlıdır. 

Trafik kurallarına uyulmadığı zaman neler olduğunu hepimiz biliriz. Bu tür haberleri her gün gazetelerden okumakta, televizyonlarımızda izlemekteyiz. Trafik kurallarına uymamak hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmaktır. Bunu yapan kişiler kendilerinin ve başkalarının yaşama hakkına saygısızlık etmiş olurlar. Trafik kurallarına uymamak insanların ölmelerine, yaralanmalarına, sakat kalmalarına ve maddi zarara uğramalarına neden olur. Trafik kurallarına uymayarak başkalarına zarar vermek, haksızlık yapmak, kul hakkına girmek demektir. Bu nedenle toplumsal hayatı gereği olarak trafik kurallarına uymalıyız. Böylece kendimizi ve diğer insanları tehlikelerden korumuş oluruz. Kimsenin hakkını çiğnememiş oluruz. 

Bunu yapabilmek için; 
Yaya kaldırımlarında her zaman sağdan yürümeliyiz. 
Trafik ışıklarına dikkat etmeli ve kırmızı ışıkta geçmemeliyiz. 
Sürücü ve yolcu isek emniyet kemerini takmalıyız. 
Ayrıca sürücülerin aşırı hız yapmamaya, uykusuz ve alkollü olarak araç kullanmamaya dikkat etmeleri gerekir.

Eğer sizde bu kadar araçların kaza yapmasını istemiyorsanızGörsel

Trafik kuralına uyalım ve uymayanları uyaralım…

TRAFİK KURALLA…

By bugra1998